Đăng nhập Đăng ký

VÒNG QUAY SKYLER 2021

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Triệu Anh Tú 105 Kim Cương 2 phút trước
Le van tu 777 KIM CƯƠNG 9 phút trước
Quoc Huynh 310 KIM CƯƠNG 20 phút trước
Thành Long 220 KIM CƯƠNG 28 phút trước
Nguyễn Chí Tiến 777 KIM CƯƠNG 37 phút trước
Huỳnh tiến đạt 1555 KIM CƯƠNG 39 phút trước
Phạm Thùy 220 KIM CƯƠNG 1 giờ trước
Lê Trung Thành 3500 KIM CƯƠNG 1 giờ trước
Thằng Hề 777 KIM CƯƠNG 2 giờ trước
TRẦN LỢI 310 KIM CƯƠNG 2 giờ trước
Nguyễn Văn Hùng 1555 KIM CƯƠNG 3 giờ trước
Tâm Hey 220 KIM CƯƠNG 3 giờ trước
Maii Diiệu 220 KIM CƯƠNG 4 giờ trước
Nhựt Duy 3500 KIM CƯƠNG 5 giờ trước
Hậu 3500 KIM CƯƠNG 5 giờ trước
Mai Việt Anh 105 Kim Cương 5 giờ trước
Thăng Lê 220 KIM CƯƠNG 5 giờ trước
Syetomi 310 KIM CƯƠNG 5 giờ trước
Nghiêm Văn Hoàng 220 KIM CƯƠNG 6 giờ trước
Nông Văn Huyền 310 KIM CƯƠNG 6 giờ trước
GIa Bảo 220 KIM CƯƠNG 6 giờ trước
Dnv303 3500 KIM CƯƠNG 6 giờ trước
Surffxjdnd 310 KIM CƯƠNG 6 giờ trước
Phạm Việt 777 KIM CƯƠNG 6 giờ trước
Gia Huy 220 KIM CƯƠNG 6 giờ trước
Lưu Vĩnh Trinh 777 KIM CƯƠNG 7 giờ trước
Hoàng Văn 220 KIM CƯƠNG 7 giờ trước
Võ Văn Chiến 3500 KIM CƯƠNG 7 giờ trước
AnLinh 3500 KIM CƯƠNG 7 giờ trước
Hoàng Minh Phong 777 KIM CƯƠNG 7 giờ trước
Xem thêm